“We aim to make mistakes faster”

Utsagnet er mantraet til en viktig Optimizely-kunde. Om vi alltid visste at det vi gjorde var riktig og skapte ønsket verdi hadde det nok vært dumt å gjøre feil. Men faktum er at det å feile ofte kan spare deg mye tid og penger fordi det gjør at du ikke fortsetter i samme spor som uansett ville feilet lengre ned i veien.

Hør hva Professor Stefan Thomke ved Harvard Business School, forfatter av boken "Experimentation Works", har å si om hvordan du ved å verdsette feil kan få større verdi fra din investering!